Taze Fikirler

Hizmet, ürün ve projelerinizi geliştirirken
toplumun kollektif zeka ve fikirlerinden yararlanın.

Kurum Girişi Kullanıcı Girişi

Projenize geniş kitleyi dahil edin.

Yeni fikir ve sıradışı çözümler çoğunlukla geleneksel gruplar dışından gelir. Bırakın, çalışanlarınız, tedarikçileriniz, müşterileriniz... ve hatta herkes yaratıcı süreçlerinize katkıda bulunsun

Hedef odaklı, dinamik projeler...

Fikir toplama sürecinde hedef odaklılık, zaman sınırı ve ödül başarıyı arttıran etkenlerdir. Birbirini takip eden mini fikir yarışmalarıyla kitlenizle dinamik bir iletişim ve sürekli fikir akışı sağlayabilirsiniz.

Kollektif zekanın gücünü siz de kullanın.

Mobil teknolojinin hızını kullanın.

İyi fikrin nerede ne zaman geleceği belli olmaz. Mobil uygulamada yayınladığınız projelerinize kitleniz anında fikir üretmeye başlayabilir.

Ana temalar ve sıradışı fikirler...

Toplanan fikir ve demografik bilgileri eşzamanlı inceleyerek yeni çözümler ve fırsatlar keşfedin. Videa’nın geliştirdiği algoritmalar sayesinde çok sayıda fikir ve büyük veriden faydalanın.

Dinlemeye hazırsanız büyük verinin size anlatacakları var!

Kimlere Uygun?

Geniş bir kitleden, kısa sürede çok fikir toplamak isteyen,

Kitlesi, mobil uygulama üzerinden fikir verebilecek,

Açık uçlu soruyla zengin içerikli fikir ve içgörü toplamak isteyen,

Birbirini takip eden projeler ve oyun/puan kurgusuyla kitlesiyle daha dinamik, keyifli bir iletişimi tercih eden,

Anketlerden daha dinamik, sosyal medyadan daha kontrollü bir iletişim aracı arayan,

Tüm kurum ve kuruluşlar Videa’dan faydalanabilir.